AB Electrolux Årsstämma 2009 – Utdrag ur VD och koncernchef Hans Stråbergs anförande

Utöver en redogörelse för de viktigaste händelserna under 2008, det fortsatt tuffa marknadsläget och koncernens strategiska ambitioner lämnar VD och koncernchef Hans Stråberg på årsstämman information om den fortsatta lanseringen av Electrolux i Nordamerika. Under årets första kvartal kommer lanseringen att påverka rörelseresultatet negativt med cirka 200 miljoner kronor på grund av fortsatta marknadsföringssatsningar. Nedan följer ett utdrag ur VD:s anförande på stämman.

VD:s kommentar om lanseringen av Electrolux i Nordamerika ”Lanseringen av premiumprodukterna har börjat bra. Våra produkter finns idag hos fler än 4 000 återförsäljare i hela Nordamerika och vår marknadsandel inom premiumsegmentet uppgår till cirka 5 procent.

Vi försöker nu utnyttja det svaga marknadsläget genom att ta ytterligare andelar, men vi konkurrerar inte med pris. Vi fortsätter våra investeringar i marknadsföring under hela 2009. Under årets första kvartal räknar vi med att lanseringen kommer att påverka rörelseresultatet negativt med cirka 200 miljoner kronor på grund av fortsatta marknadsföringssatsningar.

När det vänder, så sker tillväxten inom det lönsamma premiumsegmentet och då gäller det att vara rätt positionerad.”

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2008 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 55 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.