Webcast med Electrolux ordförande och VD inför årsstämma

En webcast med Electrolux styrelseordförande och VD finns nu tillgänglig inför årsstämman på www.electroluxgroup.com/sv.

Som tidigare kommunicerats kommer årsstämman den 25 mars 2021, på grund av coronaviruspandemin, att ske utan fysisk närvaro av aktieägare. Utöver redan publicerad information inför årsstämman ger Electrolux styrelseordförande Staffan Bohman och VD Jonas Samuelson sina reflektioner kring 2020 och strategin framåt i en webcast. Webcasten finns tillgänglig här.

Information kring årsstämman och poströstning finns tillgänglig här och utfallet av poströstningen offentliggörs den 25 mars 2021.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.