Valberedning utsedd inför Electrolux årsstämma 2012

23 september, 2011

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2012 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2011. Petra Hedengran, Investor AB, är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, och Ingrid Bonde, AMF. I valberedningen ingår också Marcus Wallenberg och Peggy Bruzelius, ordförande respektive vice ordförande i Electrolux styrelse.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2012 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande och styrelseledamöternas ersättning samt i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Electrolux årsstämma 2012 kommer att äga rum den 27 mars på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 september 2011 klockan 10.00 (CET).

Bilder
Electrolux Årsstämma 2012

Electrolux Årsstämma 2012

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Läs mer inom Pressmeddelanden
8 oktober, 2019

Inbjudan till Electrolux Q3 presentation

8 oktober, 2019

Electrolux rapport för det tredje kvartalet 2019 kommer att publiceras fredagen den 25 oktober, runt klockan 08.00.

Läs mer

AB Electrolux (”Electrolux”) styrelse offentliggjorde idag att Kai Wärn har utsetts till styrelseordförande i Electrolux Professional AB (”Electrolux Professional”), bolaget som avses delas ut till AB Electrolux aktieägare under 2020.

Läs mer
13 september, 2019

Valberedning utsedd inför Electrolux årsstämma 2020

13 september, 2019