Valberedning inför Electrolux årsstämma 2007

Electrolux årsstämma 2007 kommer att äga rum den 16 april i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

I enlighet med beslut på stämman i april 2006 ska Electrolux ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

Ordförande för valberedningen är Börje Ekholm, VD och koncernchef, Investor. Övriga ledamöter är Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, Carl Rosén, Andra AP-fonden och Annika Andersson, Fjärde AP-fonden samt Michael Treschow, ordförande i Electrolux.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2007 avseende bl a ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelsens ersättning samt valberedning för följande år.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via
e-post till nominationcommittee@electrolux.com

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electorlux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2005 hade Electrolux en omsättning på 100 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/ir.