Valberedning för förslag avseende styrelseledamöter

Electrolux ordinarie bolagsstämma 2006 kommer att äga rum den 24 april i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

I enlighet med beslut på stämman i april 2005 ska Electrolux ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

Ordförande för valberedningen är Jacob Wallenberg, ordförande i Investor AB. Övriga ledamöter är Carl Rosén, Andra AP-fonden, Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, Kjell Norling, Handelsbanken/SPP Fonder och Michael Treschow, ordförande i Electrolux.

Per den 31 augusti 2005 motsvarade Investors ägarandel i Electrolux 24,7% av rösterna, medan Andra AP-fondens innehav motsvarade 2,8%, Alectas 2,6% och Handelsbanken/SPP Fonders 1,9%. Enligt flaggningsmeddelande den 15 september 2005 ökade Investor sitt aktieinnehav i Electrolux med 5.231.300
B-aktier och äger därefter motsvarande 26,0% av rösterna.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till stämman 2006 avseende
bl a styrelse, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden samt valberedning inför ordinarie bolagsstämma 2007.

Som ett led i arbetet att avskilja koncernens verksamhet inom Utomhus-produkter till en separat enhet för att tilldelas aktieägarna, kommer valberedningen också att lämna rekommendation till Electrolux ledning avseende bl a styrelsens sammansättning i detta bolag.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via
e-post till nominationcommittee@electrolux.com

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2004 en omsättning på cirka 121 miljarder och 72,000 anställda.