Valberedning för Electrolux årsstämma 2010

I enlighet med beslut på årsstämman i mars 2009 ska Electrolux ha en valberedning bestående av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2009. Petra Hedengran, Investor AB, är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder och Carina Lundberg Markow, Folksamgruppen. I valberedningen ingår också Marcus Wallenberg och Peggy Bruzelius, ordförande respektive vice ordförande i Electrolux styrelse.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2010 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode för bolagets revisor samt process för att utse valberedning för följande år.

AB Electrolux årsstämma 2010 kommer att äga rum den 30 mars i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com

För mer information, kontakta Electrolux pressjour +46 8 657 6507

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2008 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 55 000 anställda. För mer information besök www.electrolux.com/press

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om
värdepappersmarknaden.