Valberedning för Electrolux årsstämma 2009

I enlighet med beslut på årsstämman i april 2008 ska Electrolux ha en valberedning bestående av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna och bolagets styrelseordförande samt ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 april.
Petra Hedengran, Investor AB, är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder och Anders Oscarsson, SEB Investment Management. I valberedningen ingår också Marcus Wallenberg och Peggy Bruzelius, ordförande respektive vice ordförande i Electrolux styrelse.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2009 avseende
ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt process för att utse valberedning för följande år.

AB Electrolux årsstämma 2009 kommer att äga rum den 31 mars i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via
e-post till nominationcommittee@electrolux.com

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för
professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2007 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press
Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.