Valberedning för Electrolux årsstämma 2008

I enlighet med beslut på årsstämman i april 2007 ska Electrolux ha en valberedning bestående av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna och bolagets styrelseordförande samt ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 april. Petra Hedengran, Investor AB, är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder och Rune Andersson, Mellby Gård AB. Marcus Wallenberg och Peggy Bruzelius, ordförande respektive vice ordförande i Electrolux styrelse, ingår också i valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2008 avseende
ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt process för att utse valberedning för följande år.

AB Electrolux årsstämma 2008 kommer att äga rum den 1 april i Berwaldhallen,
Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via
e-post till nominationcommittee@electrolux.com

För ytterligare information, kontakta Electrolux pressjour 08-657 6507.

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2006 hade Electrolux en omsättning på 104 miljarder kronor och 56 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press.