Valberedning 2016

Valberedningsledamöter inför Electrolux årsstämma 2016.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2015 och består av följande ledamöter:

  • Johan Forssell, Investor AB, ordförande i valberedningen
  • Mathias Leijon, Nordea Investment Funds
  • Kaj Thorén, Alecta
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Ronnie Leten, ordförande i Electrolux styrelse
  • Torben Ballegaard Sørensen, ledamot i Electrolux styrelse

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2016 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 6 april 2016 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com.

Electrolux Årsstämma 2016

AB Electrolux årsstämma hölls onsdagen den 6 april 2016 i Stockholm.

Läs mer

Electrolux årsstämma ägde rum den 6 april 2016 på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Läs mer
26 februari, 2016

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

26 februari, 2016

Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma onsdagen den 6 april 2016 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer
15 februari, 2016

Förändringar i AB Electrolux styrelse

15 februari, 2016

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 6 april att Ulla Litzén, David Porter och Jonas Samuelson väljs in som nya ledamöter i AB Electrolux styrelse. Valberedningen föreslår även omval av Ronnie Leten (ordförande), Petra...

Läs mer
6 april, 2016

Årsstämma 2016

6 april, 2016

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum onsdagen den 6 april 2016 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2016 har nu utsetts. 

Läs mer