Årsstämma 2016

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum onsdagen den 6 april 2016 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Protokollet som fördes vid årsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart i tabellen nedan.