Uppdatering om Electrolux verksamhet i Nordamerika

Electrolux meddelar idag att resultatet inom affärsområdet Vitvaror Nordamerika kommer att bli väsentligt lägre än förväntat under första kvartalet.

De stora anpassningar som genomförs för att uppfylla nya energikrav för kylar och frysar forsätter att påverka Electrolux verksamhet negativt. De nya energikraven infördes under andra halvåret 2014. Resultatutvecklingen påverkas också av att uppstarten av spistillverkningen i den nya fabriken i Memphis varit långsammare än beräknat. Affärsområdets rörelseresultat kommer därför att vara negativt för första kvartalet 2015. Electrolux publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2015 den 24 april kl 08:00.

För att säkerställa lönsamheten och öka kostnadseffektiviteten har ett åtgärdsprogram initierats. Full effekt av dessa åtgärder kommer dock att få genomslag först mot slutet av 2015.

Det förberedande arbetet med integrationen av GE Appliances fortgår enligt plan och Electrolux bedömer fortsatt att affären kommer att slutföras under 2015. Utöver de synergier om USD 300 miljoner som tidigare kommunicerats har ytterligare synergier motsvarande USD 50 miljoner identifierats. De totala kostnadssynergierna bedöms för närvarande uppgå till USD 350 miljoner.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2015 klockan 15.00 (CET).