Uppdaterad information gällande Electrolux årsstämma den 31 mars

AB Electrolux har med anledning av spridningen av det nya coronaviruset beslutat att göra vissa förändringar avseende årsstämman som äger rum den 31 mars 2020 kl. 16.00.

Electrolux värnar om sina aktieägares hälsa och välbefinnande liksom deras möjlighet att på årsstämman utöva sina rättigheter som aktieägare. Enligt läkarexpertis kan smittspridning begränsas genom att undvika större folksamlingar, minimera tiden som spenderas i större folksamlingar i den mån det är nödvändigt att vistas där, samt minska kontakten mellan människor genom att undvika trängsel och större gemensamma måltider.

Mot bakgrund av ovan och för att begränsa risken för de aktieägare och andra personer som kommer att närvara vid årsstämman kommer därför följande åtgärder att vidtas:
 

  • Inregistrering sker först från kl. 15.30.
  • Ingen förtäring kommer att serveras.
  • Det kommer inte att finnas någon utställning av produkter eller produkterbjudanden.
  • Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras.
  • Externa gäster bjuds inte in.
  • För att underlätta för aktieägare som inte deltar personligen kommer det också att föreslås att hela stämman livesänds via bolagets hemsida. Inspelningen kommer också finnas tillgänglig på bolagets hemsida i efterhand.

För att minska risken för smittspridning uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Aktieägare som inte vill eller kan närvara på stämman personligen kan istället delta via ombud. Electrolux uppmanar även personer som själva har befunnit sig i ett riskområde, eller som har varit i kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset eller med någon som nyligen har varit i ett riskområde, att istället delta via ombud. För aktuell information om riskområden och rekommendationer med anledning av coronaviruset hänvisas till Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2020. Electrolux har informerats om att Euroclear Sweden med anledning av risken för smittspridning tillhandahåller möjlighet för aktieägare som inte önskar närvara personligen vid stämman att representeras av ombud från Euroclear Sweden. Euroclear Sweden agerar inte för Electrolux räkning och tillhandahåller inte tjänster till Electrolux i detta avseende, men Electrolux välkomnar detta initiativ och anser att det under rådande förhållanden är ett bra alternativ för aktieägare istället för att delta personligen vid årsstämman.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.