Staffan Bohman föreslås som ny ordförande i AB Electrolux

Electrolux valberedning föreslår inför årsstämman den 5 april att Staffan Bohman väljs som ny styrelseordförande i AB Electrolux. Valberedningen föreslår även omval av ledamöterna Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ulla Litzén, Bert Nordberg, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson, Ulrika Saxon och Kai Wärn. Ronnie Leten har, som tidigare meddelats, avböjt omval. 

Staffan Bohman är styrelseordförande i Höganäs AB, Ipco AB och Upplands Motor Holdings AB samt styrelseledamot i Atlas Copco AB. Han är vidare ordförande i Tysk-Svenska handelskammaren. Han har tidigare varit VD och koncernchef för Sapa och DeLaval samt styrelseledamot i bland annat Scania AB, Inter-IKEA Holding NV och Rezidor Hotel Group AB. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat vid Stanford Graduate School of Business, USA. Staffan Bohman, född 1949, är svensk medborgare.

Det är valberedningens uppfattning att Staffan Bohmans omfattande erfarenhet och kompetens kommer vara värdefulla både för bolaget och i styrelsearbetet. Staffan Bohman har framgångsrikt lett företag både som VD och styrelseordförande. Han har gedigen industriell erfarenhet från globala företag och är en kompetent ledare med stark strategisk förmåga och gott omdöme.

Electrolux valberedning utgörs av Johan Forssell (ordförande), Investor AB, Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder, och Carine Smith Ihenacho, Norges Bank Investment Management. I valberedningen ingår också Ronnie Leten och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.