Ronnie Leten och Fredrik Persson föreslås som nya styrelseledamöter i Electrolux

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 27 mars att Ronnie Leten och Fredrik Persson väljs in som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår också omval av Marcus Wallenberg, Lorna Davis, Hasse Johansson, Keith McLoughlin, Ulrika Saxon, Torben Ballegaard Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson. Peggy Bruzelius och John S. Lupo har avböjt omval till styrelsen.

Ronnie Leten är VD och koncernchef för Atlas Copco AB, en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Han har i mer än 25 år verkat i olika ledande befattningar inom Atlas Copco, sedan 2009 i nuvarande roll. Leten, född 1956, är belgisk medborgare och civilekonom från universitetet i Hasselt, Belgien.

Fredrik Persson är VD och koncernchef för Axel Johnson AB, en koncern som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och handelsrelaterade tjänster på den europeiska marknaden. Han är styrelseordförande och styrelsemedlem i flera bolag inom Axel Johnson-koncernen, bland annat Axfood AB, Axstores AB och Mekonomen AB. Han är också styrelsemedlem i Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Svenska Handelsbanken Regionbanken Stockholm och Lancelot Holding AB. Persson, född 1968, är svensk medborgare och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Electrolux valberedning utgörs av Petra Hedengran (ordförande), Investor AB, Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, och Ingrid Bonde, AMF. I valberedningen ingår också Marcus Wallenberg och Peggy Bruzelius, ordförande respektive vice ordförande i Electrolux.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2012 klockan 09.00 (CET).