Ronnie Leten lämnar sitt uppdrag som medlem och ordförande i Electrolux styrelse

Ronnie Leten har idag meddelat Electrolux valberedning att han kommer att lämna sitt uppdrag som medlem och ordförande i Electrolux styrelse från och med årsstämman den 5 april 2018.

Ronnie Leten valdes in i styrelsen år 2012 och har varit dess ordförande sedan 2014. Ronnie Leten är även medlem av Electrolux ersättningsutskott.

En konsekvens av dagens besked är att valberedningen kommer att föreslå att en ny styrelseordförande utses i samband med årsstämman 2018.

För mer information vänligen kontakta presschef Daniel Frykholm, Electrolux pressjour, 08 657 65 07

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017 kl. 08:35 CET.

Bilder
Ronnie Leten. Ordförande. Invald 2012.

Ronnie Leten. Ordförande. Invald 2012.

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Läs mer inom Nyheter
23 april, 2020

Inbjudan till Electrolux Q1 presentation

23 april, 2020

Electrolux rapport för det första kvartalet 2020 kommer att publiceras torsdag den 7 maj, runt klockan 08.00.

Läs mer

Electrolux har idag lånat 3 400 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Läs mer