Prospekt för Electrolux Professional AB (publ) offentliggjort

10 mars, 2020

AB Electrolux (publ) (”Electrolux”) dotterbolag, Electrolux Professional AB (publ) (”Electrolux Professional”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av bolagets A-aktier och B-aktier på Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 23 mars 2020.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Electrolux (www.electroluxgroup.com/utdelningepr) och Electrolux Professionals (www.electroluxprofessional.com/corporate) hemsidor.

Tidplan för utdelning och notering av Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm

11 mars 2020:   Investerardag för investerare, analytiker och mediarepresentanter (webcast event)

17 mars 2020:   Sista dag för handel i Electrolux aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional

18 mars 2020:   Electrolux aktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional

19 mars 2020:   Avstämningsdag för utdelning av aktier i Electrolux Professional

23 mars 2020:   Beräknad första dag för handel i Electrolux Professionals aktier

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.