Marcus Wallenberg, Tom Johnstone och Caroline Sundewall föreslås som nya styrelseledamöter i AB Electrolux

(ELUX) Förslag till val av styrelse vid bolagsstämman har beretts av representanter för några av de största aktieägarna och innebär återval av styrelseledamöterna Peggy Bruzelius, Hans Stråberg, Barbara Thoralfsson, Michael Treschow, Karel Vuursteen och Aina Nilsson Ström.

Dessutom föreslås val av Louis R. Hughes. Han invaldes i Electrolux styrelse 1996 men lämnade i september 2004 då han utsågs till stabschef för en grupp rådgivare till Afghanistans regering.

Till nya styrelseledamöter föreslås Marcus Wallenberg, Tom Johnstone och Caroline Sundewall. Thomas Halvorsen har avböjt omval.

Marcus Wallenberg är VD och koncernchef för Investor AB, vice styrelseordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Saab AB och SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB samt styrelseledamot i AstraZeneca PLC, Hi3G Access AB, Scania AB, Stora Enso Oyj och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Han är född 1956 och har en B. Sc. i Foreign Service från Georgetown University, Washington DC.

Tom Johnstone är VD och koncernchef för AB SKF. Han är född 1955 och har en M.A. från Glasgow University, Skottland samt en Honorary Doctors Degree i Business Administration från University of South Carolina, USA.

Caroline Sundewall är fristående företagskonsult och styrelseledamot i TeliaSonera AB, Haldex AB, Strålfors AB och Lifco AB. Hon är född 1958 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

De aktieägare som berett förslaget är Investor AB (Anders Scharp), Alecta Pensionsförsäkring (Ramsay J. Brufer), Robur (Marianne Nilsson) och Andra AP-fonden (Carl Rosén). Förslaget kommer att föreläggas bolagsstämman den 20 april 2005.

För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60 03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2004 en omsättning på 121 miljarder kronor och 72.000 anställda.