Keith McLoughlin och Ulrika Saxon föreslås som nya styrelseledamöter i Electrolux

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 31 mars att Keith McLoughlin och Ulrika Saxon väljs in som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår också omval av Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Lorna Davis, Hasse Johansson, John S. Lupo, Torben Ballegaard Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson. Johan Molin och Caroline Sundewall har avböjt omval till styrelsen och Hans Stråberg avgick som styrelseledamot den 31 december 2010.

Keith McLoughlin efterträdde Hans Stråberg som VD och koncernchef den 1 januari 2011. Innan dess var McLoughlin globalt ansvarig för produktutveckling, tillverkning och inköp inom Electrolux vitvaruverksamhet. McLoughlin började vid Electrolux 2003 som chef för vitvaruverksamheten i Nordamerika. McLoughlin, född 1956, är amerikansk medborgare och har en Bachelor of Science in Engineering från United States Military Academy i West Point.

Ulrika Saxon har innehaft flera ledande befattningar i Bonnierkoncernen och är VD för Bonnier Magazines respektive Bonnier Morning Papers sedan 2009 samt för Bonnier Tidskrifter sedan 2005. Hon sitter även i koncernledningen för Bonnier AB. Bonnierkoncernen är en mediekoncern, aktiv inom alla medieslag, med verksamhet i 16 länder. Saxon är styrelsemedlem i flera företag, bland annat Sydsvenskan Group och Dagens Nyheter. Saxon, född 1966, är svensk medborgare och har en ekonomutbildning med marknadsföringsinriktning från Handelshögskolan i Stockholm.

Electrolux valberedning utgörs av Petra Hedengran (ordförande), Investor AB, Ramsay J. Brufer, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder och Peter Rudman, Nordeas fonder. I valberedningen ingår också Marcus Wallenberg och Peggy Bruzelius, ordförande respektive vice ordförande i Electrolux.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.