Johan Bygge chef för Electrolux affärssektor Konsumentprodukter utomhus

(ELUX) Johan Bygge har utsetts till chef för Electrolux-koncernens affärssektor Konsumentprodukter utomhus utanför Nordamerika. Johan Bygge, 44, är idag chef för koncernstab ekonomi, controlling, skatter, revision och IT samt är tillförordnad finanschef.

Johan Bygge har sedan han kom till Electrolux 1987 haft ett flertal positioner inom området finans. Tidigare var Johan Bygge vice koncernkontroller på Ericsson. Som chef för affärssektorn Konsumentprodukter utomhus har Bygge utnämnts till vice verkställande direktör för Electrolux. Han kvarstår i koncernens ledningsgrupp. Han tillträder sin nya tjänst i januari 2001.

Affärssektorn Konsumentprodukter utomhus omfattar bl a elektriska trädgårdsprodukter, lättare motorsågar, trädgårdstraktorer, grästrimmare och lövblåsare som säljs genom varumärkena Flymo, McCulloch och Partner. 1999 uppgick affärssektorns omsättning till SEK 2.3 miljarder. Tidigare har denna sektor rapporterat till Bengt Andersson, chef för affärssektor Professionella Utomhusprodukter.

”Marknaden för utomhusprodukter för konsumenter växer. Vi ska förbättra verksamhetens effektivitet samt utforska möjligheterna till expansion,” säger Johan Bygge.

Electrolux har påbörjat rekrytering av en ny finanschef och chef för koncernstab ekonomi, controlling, skatter, revision och IT.

Bild finns på: http://www.sthlms-reprografen.se/electrolux/Management.html

For further information contact:
Johan Bygge, 08-738 6115, johan.bygge@notes.electrolux.se