Indragningen av återköpta aktier och nedsättningen av aktiekapitalet

(ELUX) Bolagsstämmans beslut om indragning av 27.457.000 tidigare återköpta B-aktier har nu registrerats. Indragningen innebär att bolagets aktiekapital sätts ned med 137.285.000 kronor och att Electrolux har möjlighet att göra ytterligare återköp.

Vidare har de 27.457.000 C-aktier som bolagsstämman beslutade att emittera till Svenska Handelsbanken för att minska tidsåtgången för nedsättningen lösts in till nominellt belopp, fem kronor, uppräknat med en räntefaktor. Nedsättningen innebär att 137.285.000 kronor överförs från fritt eget kapital till reservfonden.

Efter nedsättningen fördelas bolagets egna kapital på 10.000.000 A-aktier och 328.712.580 B-aktier, totalt 338.712.580 aktier. Electrolux äger därefter 9.148.000 tidigare återköpta B-aktier, motsvarande 2,7% av antalet utestående aktier.

Bolagsstämman i april 2002 bemyndigade styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många A- och/eller B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10% av det totala antalet aktier.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2001 en omsättning på 135,8 miljarder kronor och 87.000 medarbetare.

Mer information
Electrolux Pressjour har 08-657 65 07.