Inbjudan till Electrolux Q2 presentation

Electrolux rapport för det andra kvartalet 2020 kommer att publiceras fredagen den 17 juli, runt klockan 08.00.

Efter att rapporten offentliggjorts hålls en telefonkonferens, klockan 09.00 (CET), där resultatet presenteras av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

Presentationen och rapporten för det andra kvartalet kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på Electrolux webbsida www.electroluxgroup.com/ir.

Det finns även möjlighet att lyssna till presentationen här.

För deltagande per telefon ring:

Sverige +46 (0) 8 566 426 51
Storbritannien och övriga Europa +44 3333 000 804
USA +1 631 9131 422

Använd deltagarkoden 74667634#

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72

Electrolux pressjour: 08-657 65 07