Henrik Henriksson och Karin Overbeck föreslås som nya styrelseledamöter i AB Electrolux

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 31 mars 2020 att Henrik Henriksson och Karin Overbeck väljs in som nya ledamöter i AB Electrolux styrelse. Valberedningen föreslår även omval av Staffan Bohman (ordförande), Petra Hedengran, Ulla Litzén, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson och Kai Wärn. Hasse Johansson och Ulrika Saxon har avböjt omval.

Henrik Henriksson är VD och koncernchef i Scania AB. Han är också styrelseledamot i Scania AB och Hexagon AB. Han har tidigare haft ett flertal ledande befattningar inom Scania, bland annat som exportdirektör på Scania South Africa Pty Ltd i Johannesburg i fyra år. Han har en civilekonomexamen. Henrik Henriksson, född 1970, är svensk medborgare.

Karin Overbeck är VD för Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. Hon har tidigare haft ett flertal seniora positioner inom KAO Corporation samt inom L’Oréal, Tchibo och Unilever. Hon har en masterexamen i Ekonomi, Marknadsföring och Finans. Karin Overbeck, född 1966, är tysk medborgare.

Electrolux valberedning utgörs av Johan Forssell (ordförande), Investor AB, Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder och Anders Oscarsson, AMF – Försäkring och Fonder. Staffan Bohman och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse, ingår också i valberedningen.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72 

Electrolux pressjour: 08-657 65 07