Fredrik Rystedt återvänder till Electrolux som ekonomidirektör

(ELUX) Fredrik Rystedt har utsetts till ekonomidirektör för Electrolux-koncernen och blir chef för koncernstab ekonomi, controlling, skatter, revision och IT. Fredrik Rystedt, 37, efterträder Johan Bygge som tidigare utsetts till chef för Electrolux affärssektor Konsumentprodukter utomhus.

Fredrik Rystedt började på Electrolux efter examen från Handelshögskolan i Stockholm. Mellan 1989 och 1998 hade han ett flertal chefspositioner inom Electrolux-koncernen, bl a som ansvarig för området förvärv och fusioner. Som ekonomidirektör blir Fredrik Rystedt medlem i koncernens ledningsgrupp och rapporterar till VD och koncernchef Michael Treschow. Han tillträder sin nya tjänst den 17 april.

Fredrik Rystedt är idag ekonomi- och finansdirektör på industrikoncernen Sapa AB (tidigare Gränges AB).

(ELUX) Fredrik Rystedt har utsetts till ekonomidirektör för Electrolux-koncernen och blir chef för koncernstab ekonomi, controlling, skatter, revision och IT. Fredrik Rystedt, 37, efterträder Johan Bygge som tidigare utsetts till chef för Electrolux affärssektor Konsumentprodukter utomhus.

Fredrik Rystedt är idag ekonomi- och finansdirektör på industrikoncernen Sapa AB (tidigare Gränges AB).

For further information contact:
Fredrik Rystedt, 08-459 59 27