Från dammsugarpåsar till andningsskydd i Electrolux svenska fabrik

Den pågående Coronapandemin har skapat en stor global efterfrågan på andningsskydd. Electrolux fabrik i Nygård som tillverkar dammsugarpåsar ställer därför nu snabbt om delar av verksamheten för att kunna producera minst en miljon andningsskydd i månaden. Forskningsinstitutet RISE, som är samarbetspartner i projektet, har funktionstestat och CE-märkt andningsskydden enligt europeisk standard EN149. Projektet är samfinansierat med Vinnova.

Efterfrågan på andningsskydd för engångsbruk är enormt i Coronapandemins spår. Electrolux Filter AB i västvenska Nygård producerar vanligtvis dammsugarpåsar i ett material som liknar andningsskydd. Genom en innovativ modifiering av den befintliga produktionslinjen samt materialet kan fabriken nu börja producera minst en miljon andningsskydd i månaden. Omställningen från idé till prototyp har endast tagit tre veckor vilket är att jämföra med de minst sex månader som det normalt tar för leverans och inkörning av nya maskiner.

Andningsskydden kommer att användas i Electrolux fabriker globalt. Produktionen gör det också möjligt att nu förse svensk sjukvård, vård och omsorg med svensktillverkad skyddsutrustning. Vårdpersonal på Södersjukhuset har därför varit med och bidragit till utvecklingen av andningsskyddet genom prototyptestning. RISE har som ensamt anmält organ i Sverige för personlig skyddsutrustning funktionstestat andningsskydden som är de första att även få CE-märkning via RISE, för användning inom Europa.

– När människor började tillverka munskydd hemma av dammsugarpåsar insåg vi verkligen hur stort behovet var. I samarbete med RISE ställer vi nu om till en produktion av andningsskydd samtidigt som vår ordinarie verksamhet pågår. Vi har kunskapen och de tekniska förutsättningarna att kunna ge tillbaka till samhället i den pågående pandemin och det var ett självklart beslut, säger Maria Larsson, fabrikschef på Electrolux Filter AB.

– Under Coronapandemin har vi fokuserat våra insatser för att hjälpa vården och företag som producerar och importerar skyddsutrustning för vården. Vi ser att behovet av stöd i omställningsfrågor accelererar och kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga för näringslivet med coachning, innovationsledning och teknisk expertis. Allt med ett hållbarhetsfokus, säger Pia Sandvik, vd på RISE.

Den snabba verksamhetsomställningen för produktion av andningsskydd i Electrolux Filter AB är ett projekt som har samfinansierats av Vinnova och Electrolux.
 

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.