Förvärvet av GE Appliances kommer inte att genomföras

General Electric (”GE”) har meddelat att man har sagt upp avtalet om Electrolux förvärv av GE:s vitvaruverksamhet (”GE Appliances”). Uppsägningen gäller från och med den 7 december 2015 och förvärvet kommer därför inte att genomföras.

Det planerade förvärvet offentliggjordes den 8 september 2014. Som tidigare meddelats inledde det amerikanska justitiedepartementet den 1 juli 2015 en domstolsprocess mot Electrolux och GE för att försöka stoppa förvärvet.

Electrolux har gjort omfattande ansträngningar för att erhålla myndighetsgodkännanden och beklagar att GE har sagt upp avtalet medan domstolsprocessen fortfarande pågår. Electrolux anser att de förlikningsförslag som lämnats till justitiedepartementet har varit rimliga och skulle ha löst de konkurrensrättsliga bekymmer som departementet sett. Justitiedepartementet accepterade tyvärr inte Electrolux förlikningsförslag.

”Även om vi är besvikna att inte kunna genomföra affären, är vi övertygade om att Electrolux har mycket goda förutsättningar att fortsätta att växa och utveckla sin ställning som en global leverantör av vitvaror”, säger VD och koncernchef Keith McLoughlin.

”Electrolux strategi att nå lönsam tillväxt inom lovande segment och produktkategorier samt på tillväxtmarknader ligger fast. Koncernens verksamhet i Nordamerika är stark och har under 2015 visat en god organisk tillväxt och en god resultatåterhämtning. Med varumärkena Frigidaire och Electrolux har Vitvaror Nordamerika en stark position på marknaden, en position som vi är övertygade om kommer att kunna behållas och stärkas.”

Electrolux ambition är att utveckla verksamheteten globalt, både genom organisk tillväxt och genom förvärv. En stark balansräkning och bra kassaflöde ger en stabil grund för detta.

Enligt överlåtelseavtalet ska Electrolux under vissa förhållanden betala en så kallad termination fee om 175 miljoner USD. GE har begärt betalning av beloppet.

Under perioden januari-september 2015 har transaktionskostnader om 266 Mkr och kostnader för det förberedande integrationsarbetet om 136 Mkr belastat resultatet. Motsvarande kostnader för det fjärde kvartalet 2015 bedöms uppgå till cirka 175 Mkr. Resultatet för det fjärde kvartalet 2015 kommer därutöver att belastas med kostnader hänförliga till brygglånet om cirka 225 Mkr.

Telefonkonferens för investerare och media idag

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media hålls idag den 7 december kl. 09.00 (CET).  Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin och ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

  • +46 (0)8  5033 6538, Sverige
  • +44 203427 1901, Storbritannien och övriga Europa
  • +1 646 254 3366, USA

För mer information kontakta:

  • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
  • Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2015 klockan 08.00 (CET).