Fortsatta resultatförbättringar

Rörelseresultatet för det första kvartalet 2007 visar tydligt att samtliga affärsområden går åt rätt håll. Vi överträffade vår prognos och resultatet förbättrades med drygt 25 procent jämfört med samma period föregående år. Dessutom tog vi marknadsandelar i alla regioner.

Besparingarna går enligt plan och produktmixen har förbättrats genom framgångsrika produktlanseringar, framför allt i Europa, med stöd av omfattande marknadsföringskampanjer. Rörelseresultatet har stärkts inom alla affärsområden, trots stigande råvarukostnader och en försvagad marknad i USA.

Vi fortsätter att lansera nya produkter. Speciellt glädjande är det att rapportera om framgångarna i Europa. Redan i slutet av mars uppnåddes hela 2007 års förväntade försäljning av Iron Aid, torktumlaren som minskar behovet av strykning.
I Europa påbörjades lanseringen av våra nya inbyggnadsprodukter för köket, som är en av koncernens största produktlanseringar någonsin. Hitintills är vi mycket nöjda med utvecklingen. På den latinamerikanska marknaden har vi med stor framgång nu lanserat Electrolux ICON, som är koncernens premiumprodukter för köket. Ytterligare exempel finns i Asien/Stillahavsområdet där vi nyligen lanserat ett kylskåp med fyra dörrar och med den bredaste interiör Electrolux fört på marknaden.

Lönsam tillväxt är en viktig del i vår strategi. Det är därför extra tillfredsställande att vi fortsätter att visa en mycket stark tillväxt. Sedan 2005 har försäljningen per kvartal inom vitvaror fortlöpande förbättrats jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under perioden januari till mars i år ökade försäljningen med 8 procent i jämförbara valutor. Med fortsatta satsningar på produkter med stark tillväxt, ytterligare hävstång från regioner med hög tillväxt samt fokusering på försäljningskanaler som växer mer än marknaden ser vi ingen tendens till att trenden ska brytas.

Vi står fast vid vår utsikt att rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, för helåret 2007 förväntas bli något högre än 2006, trots ökade råvarukostnader och en osäkerhet om utvecklingen på den amerikanska marknaden.

Stockholm den 26 april 2007

Hans Stråberg
VD och koncernchef

AB ELECTROLUX (PUBL)
MEDIA HOTLINE +46 8 657 65 07
TELEFAX +46 8 738 74 61
INVESTOR RELATIONS +46 8 738 60 03
E-MAIL ir@electrolux.se

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2006 hade Electrolux en omsättning på 104 miljarder kronor och 56 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press.