Förändringar i AB Electrolux styrelse

Marcus Wallenberg, ordförande i Electrolux styrelse, har informerat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid bolagsstämman den 26 mars. Detta för att kunna efterleva nya EU-regler om begränsningar av antalet styrelseuppdrag. Barbara Milian Thoralfsson har också avböjt omval till styrelsen. Valberedningen föreslår Ronnie Leten som ny ordförande samt att Petra Hedengran väljs in som ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår också omval av Lorna Davis, Hasse Johansson, Keith McLoughlin, Fredrik Persson, Ulrika Saxon, Torben Ballegaard Sørensen och Bert Nordberg.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2014 och innehåller begränsningar i antalet styrelseuppdrag som en ledamot i ett finansiellt instituts styrelse får inneha.  Eftersom Marcus Wallenberg är styrelseordförande i SEB kommer han att beröras av detta.

Ronnie Leten har varit ledamot och vice ordförande i Electrolux styrelse sedan 2012. Han är för närvarande VD och koncernchef för Atlas Copco AB, en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Ronnie Letens gedigna industriella erfarenhet är värdefull i en ordföranderoll i Electrolux.

Petra Hedengran är chefsjurist och medlem i ledningsgruppen för investmentbolaget Investor AB. Hon är också styrelseledamot i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Lindorff Group. Hon har tidigare varit advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl, samt arbetat som chefsjurist och bolagsjurist inom ABB. Petra Hedengran är född 1964.

Electrolux valberedning utgörs av Börje Ekholm (ordförande), Investor AB, Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, och Johan Sidenmark, AMF. I valberedningen ingår också Marcus Wallenberg och Torben Ballegaard Sørensen, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2014 klockan 08.00 (CET).