Förändringar i AB Electrolux styrelse

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 6 april att Ulla Litzén, David Porter och Jonas Samuelson väljs in som nya ledamöter i AB Electrolux styrelse. Valberedningen föreslår även omval av Ronnie Leten (ordförande), Petra Hedengran, Hasse Johansson, Bert Nordberg, Fredrik Persson och Ulrika Saxon.

Lorna Davis och Torben Ballegaard Sørensen har avböjt omval. Keith McLoughlin lämnade bolaget och styrelsen den 31 januari 2016.

Ulla Litzén är styrelseledamot i Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, Boliden AB, Husqvarna AB och NCC AB. Hon har tidigare varit verkställande direktör för W Capital Management AB och haft ledande roller inom Investor AB. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en M.B.A. från Massachusetts Institute of Technology, USA. Ulla Litzén, född 1956, är svensk medborgare.

David Porter är Corporate Vice President för Retail and Online Stores på Microsoft Corp. Innan dess var han chef för Worldwide Product Distribution på DreamWorks Animation SKG och har haft flera olika befattningar under sina 25 år inom Wal-Mart Stores, Inc. Han har en kandidatexamen i ekonomi från East Central University, USA. David Porter, född 1965, är amerikansk medborgare.

Jonas Samuelson efterträdde Keith McLoughlin som VD och koncernchef för AB Electrolux den 1 februari 2016. Innan hans nuvarande tjänst var han chef för Electrolux affärsområde Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika. Jonas Samuelson började på Electrolux 2008 som ekonomi- och finansdirektör för koncernen. Han är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Jonas Samuelson, född 1968, är svensk medborgare.

Electrolux valberedning utgörs av: Johan Forssell (ordförande), Investor AB; Mathias Leijon, Nordea Investment Funds; Kaj Thorén, Alecta, och Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder. I valberedningen ingår också Ronnie Leten och Torben Ballegaard Sørensen, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2016 klockan 08.00 (CET).