Extra bolagsstämma i Electrolux

Electrolux kommer att hålla extra bolagsstämma den 12 december 2006 för beslut om inlösen av aktier.

Som tidigare meddelats föreslår styrelsen att en extra bolagsstämma fattar beslut om inlösen av aktier till ett belopp av 20 kr per aktie, motsvarande en kontantutdelning på totalt cirka 5 600 Mkr till Electrolux aktieägare. Förslaget innebär att varje Electrolux-aktie (såväl A- som B-aktie) delas upp i en aktie (A eller B-aktie) och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer därefter automatiskt att lösas in mot 20 kr per aktie.

Den extra bolagsstämman kommer att äga rum tisdagen den 12 december 2006 kl. 17.00 i Axel Wennergren-salen, AB Electrolux, S:t Göransgatan 143, Stockholm. Under förutsättning att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag beräknas utbetalningen av inlösenbeloppet ske i slutet av januari 2007. Kallelse till den extra bolagsstämman med ytterligare information kommer att publiceras i mitten av november.

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electorlux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2005 hade Electrolux en omsättning på 100 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/ir.