Electrolux valberednings förslag till val av styrelseledamöter

Electrolux valberedning föreslår inför årsstämman den 25 mars omval av samtliga styrelseledamöter utom Kai Wärn som har avböjt omval. Staffan Bohman föreslås väljas om till styrelseordförande och Petra Hedengran, Henrik Henriksson, Ulla Litzén, Karin Overbeck, Fredrik Persson, David Porter och Jonas Samuelson som ledamöter.

Electrolux valberedning utgörs av Johan Forssell (ordförande), Investor AB, Carina Silberg, Alecta, Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder, och Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder. I valberedningen ingår också Staffan Bohman och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.