Electrolux valberedning föreslår omval av styrelsen

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 26 mars omval av styrelsens samtliga nuvarande medlemmar: Ronnie Leten (ordförande), Lorna Davis, Petra Hedengran, Hasse Johansson, Keith McLoughlin, Bert Nordberg, Fredrik Persson, Ulrika Saxon och Torben Ballegaard Sørensen. 

Electrolux valberedning utgörs av: Börje Ekholm (ordförande), Investor AB; Kaj Thorén, Alecta; Mathias Leijon, Nordea Investment Management, och Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder. I valberedningen ingår också Ronnie Leten och Torben Ballegaard Sørensen, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2015 klockan 08.00 (CET).