Electrolux utsett till ett av världens mest etiska företag 2011

Electrolux har av Ethisphere Institute utsetts till ett av företagen i rankningen World’s Most Ethical Companies 2011. Rankningen omnämner 110 företag i 38 branscher som överträffar sina branschkollegor. De utsedda företagen belönas för att de implementerar affärsmetoder och initiativ som bidrar till företagets framgång, är till nytta för samhället, och höjer ribban för etiska standarder inom branschen.

Ethisphere Institute granskade tusentals företag genom fördjupad research och flerstegsanalys. Granskningen innefattade analys av etiska regelverk, historik av rättstvister och regelöverträdelser, utvärderingar av investeringar i innovationer och hållbarhetsarbete. Dessutom identifierades aktiviteter för att förbättra företagets samhällsansvar. Den följde också upp nomineringar från ledande befattningshavare, branschkolleger, leverantörer och kunder.

”Hållbarhet är en integrerad del av Electrolux affärsstrategi, och det här priset särskiljer oss ytterligare som en branschledare”, säger Henrik Sundström, VP Group Sustainability Affairs.

”När företag strävar efter att bibehålla en konkurrensfördel, leder god etik till bättre affärer och bättre affärer ger bättre resultat. Electrolux erkänner den viktiga roll som ett principfast agerande spelar för varumärkets rykte, vilket i slutändan är den mest värdefulla tillgången för ett företag”, säger Alex Brigham, Executive Director för Ethisphere Institute. ”Varje år tätnar konkurrensen för att komma med bland World’s Most Ethical Companies, och det här året var inget undantag med ett rekordstort antal organisationer som tävlade om denna framstående ära.”

Ethisphere Institute är en tankesmedja ägnad åt skapandet, utvecklingen och utbytet av bästa praxis inom affärsetik, företags sociala ansvar, antikorruption och hållbarhet. Det är femte året som Ethisphere Institute publicerar World’s Most Ethical Companies-rankningen. Läs mer om metoden och se den kompletta listan på http://ethisphere.com/worlds-most-ethical-companies-rankings/.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.