Electrolux tar upp lån på obligationsmarknaden

Electrolux har idag lånat 1,25 miljarder kronor på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Obligationslånet emitteras den 17 juni 2019 med förfallodag den 17 juni 2022 och löper till rörlig ränta. Obligationen kommer att noteras på Luxemburg-börsen. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns på koncernens hemsida på http://www.electroluxgroup.com/en/long-term-bond-issues-363/.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour, 08 657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2019 kl. 08.00 CET.

Läs mer inom Nyheter
13 september, 2019

Valberedning utsedd inför Electrolux årsstämma 2020

13 september, 2019

Electrolux meddelade idag att nettoeffekten av engångsposter i rapporten för tredje kvartalet 2019 förväntas bli negativ med cirka 400 miljoner kronor.

Läs mer

Som följd av en strategisk översyn som påbörjades tidigare i år beslutade Electrolux idag att initiera en plan för att förbättra koncernens effektivitet. Electrolux meddelade också idag att företaget planerar att outsourca delar av...

Läs mer