Electrolux styrelse beviljar ytterligare återköp av egna aktier

I enlighet med Stockholmsbörsens krav på offentliggörande meddelas attElectrolux styrelse fattat beslut om att återuppta programmet för återköp av egna aktier.

Beslutet sker efter det förnyade bemyndigandet från bolagsstämman den 24 april 2001 och innebär möjlighet att återköpa upp till 3,16% av det totala antalet aktier i bolaget fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Förvärv kan ske på börser där Electrolux-aktien är noterad och till vid förvärvstillfället gällande marknadspris.

Återköpsprogrammet inleddes ursprunglingen i juni 2000. Under år 2000 har 25.035.000 B-aktier återköpts, motsvarande 6,84% av det totala antalet aktier (366.169.580). Inga aktier har förvärvats eller överlåtits under 2001.

Syftet med återköpsprogrammet är att fortlöpande kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde eller i samband med finansieringen av eventuella företagsförvärv samt koncernens optionsprogram.

Återköp av 3,16% av aktierna beräknat på sista betalkurs 129,50 kr den 11 september 2001, skulle för helåret 2000 inneburit att nettoresultatet per aktie ökat från 12,40 kr till cirka 12,70 kr och avkastningen på eget kapital stigit från 17,3% till 18,1%.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder till ett värde av 124,5 miljarder kronor. Electrolux-koncernen har 87.000 medarbetare och arbetar med ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka, Husqvarna, Volta och ElektroHelios.

Mer information
För mer information kontakta Gösta Bonde, Deputy Group Treasurer , telefon 08-738 61 62 eller Åsa Stenqvist, Vice President Investor
Relations, telefon 08-738 64 94. Electrolux genom Electrolux Pressjour, telefon 08-657 65 07.