Electrolux redovisar lägre utsläpp och introducerar nytt ramverk i Hållbarhets-rapporten 2019

Electrolux rapporterade idag att företaget har minskat CO2-utsläppen från den egna verksamheten med 75 procent sedan 2005. För att bli klimatneutrala genom hela leveranskedjan fram till 2050, och med en allt mer holistisk syn på hållbarhet, har bolagets övergripande hållbarhetsramverk uppdaterats.

Minskad miljöpåverkan som är både direkt och indirekt blir allt viktigare fokusområden för Electrolux. I hållbarhetsredovisningen från 2019, som publicerades idag, presenteras företagets framsteg i arbetet med att nå målen inom de nio nyckelområden som utgör Electrolux hållbarhetsramverk, For the Better. Läs hela rapporten här (på engelska).

Rapporten visar att koldioxidutsläppen inom Electrolux verksamhet har minskat med 75 procent sedan 2005. Dessutom stod företagets mest energi- och vatteneffektiva produkter för 23 procent av det totala antalet sålda produkter förra året.

Vid FNs klimatmöte i New York 2019 anslöt Electrolux till en global grupp företag som arbetar för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Electrolux åtagande, att bli koldioxidneutrala genom hela leveranskedjan till 2050, ingår nu i det uppdaterade hållbarhetsramverket. Genom ytterligare ett FN-initiativ, Cool Coalition, kommer Electrolux ersätta gaser med stor klimatpåverkan i samtliga produkter senast 2023, vilket också ingår i det övergripande ramverket.

I samband med Electrolux hundraårsjubileum 2019 lanserades The Better Living Program (BLP). Detta är en handlingsplan som fram till 2030 ska göra det lättare för konsumenter runtom i världen att agera hållbart i vardagslivet. BLP är nu också helt integrerat i det övergripande hållbarhetsramverket.

– Hållbarhet har alltid varit mycket viktigt för Electrolux. Vårt uppdaterade övergripande hållbarhetsramverk är mer anpassat till FNs globala mål för hållbar utveckling. Det visar även vårt stora åtagande att bidra till viktiga globala utmaningar genom att hjälpa konsumenter att göra hållbara val, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef Electrolux.

Andra viktiga initiativ och framgångar 2019 som lyfts fram i rapporten inkluderar 20 gånger mer återvunnen plast i produkter och 44 procent mindre energiåtgång per tillverkad produkt. Dessutom har 30 000 barn fått lära sig om hållbart ätande genom Electrolux Food Foundations Food Heroes-program.

Under 2019 har även ett ramverk för gröna obligationer införts som ett nytt sätt att finansiera Electrolux hållbarhetsinitiativ. Avsikten är att ta in medel som öronmärks för investeringar i projekt inom hållbarhetsramverket som bidrar till en minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.