Electrolux publicerar årsredovisning för 2019

Electrolux årsredovisning för 2019 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida. Årets rapportering består av en omfattande digital version med utvecklat innehåll som kopplar ihop strategi och utförande, samt en kortare tryckt/pdf-version som uppfyller de detaljerade legala redovisningskraven.

Den digitala informationen finns här och innehåller fördjupande grafik, filmer och artiklar som illustrerar företagets framsteg kring viktiga strategiska prioriteringar (endast producerad på engelska).

Den tryckta versionen av årsredovisningen kan laddas ned i pdf-format här och kommer att distribueras till aktieägare som så önskat under mitten av mars 2020.

– Under 2019 intensifierade vi arbetet med att göra företaget ännu mer kundfokuserat och effektivt. Vi fortsatte även genomförandet av vårt investeringsprogram. Dessa åtgärder är nyckelfaktorer för att skapa ökat aktieägarvärde framöver, tillsammans med den föreslagna avknoppningen av affärsområdet Professionella Produkter, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef.

Se eller läs Jonas Samuelsons längre kommentar här.

.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 11.00 CET.