Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

2019 i korthet.

  • Den organiska försäljningen för kvarvarande verksamhet minskade med 1,0%, vilket berodde på lägre volymer, framförallt i Nordamerika.
  • Exklusive engångsposter om –1 344 Mkr (–1 343) uppgick rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet till 4 533 Mkr (5 519), motsvarande en marginal om 3,8% (4,8).
  • Lägre volymer och ökade kostnader i Nordamerika relaterade till konsolidering av tillverkning påverkade resultatet negativt, medan prishöjningar kompenserade för högre råmaterialkostnader, handelstariffer och negativa valutaeffekter.
  • Omfattande produktlanseringar, bl.a. under ett vässat Electrolux varumärke, bidrog till mixförbättringar.
  • Förslag om att aktieägarna beslutar om utdelning av Electrolux Professional som ett fristående bolag.
  • Omfattande investeringsprogram inom tillverkningen och initiering av ytterligare effektiviseringsåtgärder.
Ämnen och kategorier
Läs mer inom Finansiell information

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2019

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019

Läs mer