Electrolux publicerar årsredovisning för 2018 med tonvikt på digitalt innehåll

Electrolux årsredovisning för 2018 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida. Årets rapportering består av en omfattande digital version med utvecklat innehåll som kopplar ihop strategi och utförande, samt en kortare tryckt/pdf-version som uppfyller de detaljerade legala redovisningskraven.

Den digitala informationen, http://www.electroluxgroup.com/annualreports/2018, innehåller fördjupande grafik, filmer och artiklar som illustrerar företagets framsteg kring viktiga strategiska prioriteringar. (Endast producerad på engelska.) Den tryckta versionen kan laddas ned i pdf-format här och kommer att distribueras till aktieägare som så önskat under mitten av mars.

”Electrolux har en tydlig strategi för att driva lönsam tillväxt och skapa aktieägarvärde. Vårt starka fokus på innovation för bättre konsumentupplevelser samt på modulariserade produkter och automation i tillverkningen är – tillsammans med en god finansiell ställning – viktiga drivkrafter för lönsam tillväxt”, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef. En längre film med kommentar från VD finns att se här.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kan även beställas på www.electroluxgroup.com/bestall-trycksaker.

För mer information kontakta:

Investor Relations, +46 70 590 80 72
Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 14.00 CET.