Electrolux överväger att lägga ned dammsugarfabriken i Västervik

(ELUX) Electrolux utreder en flyttning av dammsugartillverkningen i
Västervik till Ungern och därmed en eventuell nedläggning av fabriken i
Västervik.

Den globala konkurrensen på dammsugarmarknaden tvingar branschen att
minska kostnaderna. I Europa tillverkar Electrolux dammsugare i två
fabriker, en i Sverige och en i Ungern. Kapacitetsmässigt räcker det med
en fabrik. En första analys visar att en flytt av all produktion till. Ungern innebär betydande besparingar.

Fackföreningarna kommer att kallas till MBL-förhandlingar för att
medverka i den fortsatta beslutsprocessen.

Electrolux dammsugarfabrik i Västervik har drygt 500 anställda och
tillverkar dammsugare främst för den europeiska marknaden. En eventuell
nedläggning av fabriken beräknas enligt en första analys medföra en
kostnad på cirka 200 Mkr och en årlig besparing på cirka 150 Mkr.

Mer information
Electrolux Pressjour har 08-657 65 07.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2002 en omsättning på 133,2 miljarder kronor och 82.000 anställda.