Electrolux minskar energianvändning med ytterligare 15% till 2012

Electrolux har beslutat att koncernens fabriker, kontor och lager vid utgången av 2012 ska använda 15% mindre energi än 2008. Dessa minskningar kommer att innebära koldioxidbesparingar på över 70 000 ton – vilket motsvarar de årliga utsläppen från fler än 30 000 personbilar. Minskningarna av energikonsumtionen beräknas dessutom ge koncernen årliga besparingar på cirka 100 miljoner kronor, baserat på 2008 års priser.

Vid slutet av 2008 hade Electrolux minskat energikonsumtionen med 14,5% jämfört med nivåerna 2005. Detta innebär årliga besparingar för koncernen om cirka 100 miljoner SEK och en minskning av koldioxidutsläppen med 90 000 ton – vilket motsvarar årliga utsläpp från ungefär 40 000 personbilar. Nu har Electrolux ingått ett förnyat åtagande att minska energiförbrukningen med ytterligare 15% till och med 2012.

“Electrolux har en roll att spela i klimatutmaningen. Vi kan göra detta samtidigt som vi ökar vår försäljning och trimmar vår verksamhet”, säger Hans Stråberg, VD och koncernchef för Electrolux.

Att minska energianvändningen i verksamheten är en grundläggande del av Electrolux strategi för att adressera klimatförändringen. Detta tillsammans med att tillhandahålla miljöeffektiva produkter och att öka medvetenheten om den roll som energieffektiva hushållsapparater kan spela.

“Electrolux har en lång tradition av att tillhandahålla produkter som har en begränsad miljöpåverkan,” säger Stråberg. “Och eftersom användarfasen utgör lejonparten av hushållsapparaters energikonsumtion, strävar vi efter att fortlöpande utveckla allt mer energieffektiva apparater. Dagens mest energieffektiva kylskåp från Electrolux nyttjar 70% mindre energi än ett genomsnittligt kylskåp för 15 år sedan. Med rätt marknadsförutsättningar skulle vi kunna göra ännu mer. Electrolux uppmanar därför politiker och regeringar att införa incitamentsprogram för konsumenter som vill ersätta sina energislukande hushållsapparater med nya energieffektiva produkter.”

För mer information om hur mycket energi och vatten konsumenter kan spara genom att byta till nya och energieffektiva vitvaror, besök http://www.electrolux.com/ecosavings

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för
professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2008 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 55 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.