Electrolux konsoliderar spistillverkningen i Nordamerika

Electrolux planerar att konsolidera sin nordamerikanska spistillverkning genom att bygga en ny fabrik i Memphis, Tennessee, USA. Genom att konsolidera spistillverkningen till Tennessee, där Electrolux redan driver en fabrik i Springfield, kommer Electrolux att vinna skalfördelar inom bland annat FoU, personal, laboratorier samt inom inköp.

Efter att ha undersökt ett stort antal potentiella platser i USA och Mexiko, har Electrolux beslutat att bygga en ny fabrik i Memphis, Tennessee. Denna plats erbjuder en optimal geografisk placering gentemot kunder och leverantörer. Tillsammans med den befintliga spisfabriken i Springfield, kommer fabriken i Memphis att etablera Tennessee som centrum för Electrolux spistillverkning i Nordamerika, vilket möjliggör för Electrolux att omsätta tillverkningssynergier.

Produktionen i Memphis beräknas starta i mitten av 2012, och fabriken beräknas vara i full drift 2013. Den 15 december klockan 8:00 CET meddelade Electrolux att företagets fabrik i l’Assomption, Quebec, Kanada, väntas stänga under fjärde kvartalet 2013.

Den nya fabriken, vilken motsvarar en investering om 190 miljoner USD, kommer att få investeringsstöd från styrande organ på delstats-, county- och stadsnivå, vilket fortfarande är föremål för deras slutliga godkännande.

Electrolux omstruktureringsprogram som inleddes 2004 beräknas att vara klart 2011. Den totala kostnaden för programmet kommer att uppgå till cirka 8,5 miljarder kronor, och programmet väntas generera årliga kostnadsbesparingar om 3,4 miljarder kronor med full effekt från 2013.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.