Electrolux kommer att göra reservering för lånegarantier inom professionell tvättutrustning

Electrolux kommer att göra reservering för lånegarantier inom
professionell tvättutrustning

(ELUX) Electrolux kommer att göra en reservering på 32 MEUR (cirka 290
Mkr) i bokslutet för tredje kvartalet 2003, avseende tidigare lämnade
lånegarantier till s k tvättbarer i Tyskland. Tvättbarerna har
finansiella problem till följd av ett svagt marknadsläge, och krav på
att Electrolux uppfyller sina garantier kommer sannolikt att
framställas.

Tvättbarerna är utrustade med professionell tvättutrustning från
koncernen. I enlighet med praxis i branschen har Electrolux tidigare lämnat garantier för lån i samband med etablering av tvättbarer. Garantierna kan i huvudsak
hänföras till andra hälften av 1990-talet.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2002 en omsättning på 133,2 miljarder kronor och 82.000 anställda.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60
03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.