Electrolux ingår i Dow Jones Sustainability World Index för fjärde året i rad

Electrolux har ännu en gång fått erkännande för ledarskap inom hållbarhet. Det prestigefyllda Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) omfattar de ekonomiskt, miljömässigt och socialt ledande 10 % av världens 2 500 största företag.

”Jag är stolt över att Electrolux ännu en gång rankas bland världens ledare på hållbarhetsområdet”, säger Hans Stråberg, Electrolux VD och koncernchef. ”Electrolux har på senare år blivit erkända och prisade av flera objektiva källor för vårt affärsresultat och hållbarhetsarbete. Detta bekräftar att vi är på rätt väg och gör det som är rätt för aktieägare och konsumenter. Vi har arbetat hårt för att nå dit vi är idag – men vi stannar inte med detta.”

Att fokusera på hållbarhet skapar affärsmöjligheter för Electrolux. Fyra områden prioriteras:

  • En principfast affärsverksamhet – Electrolux fundament ”respekt och mångfald”, ”etik och integritet” och ”säkerhet och hållbarhet” är principerna för alla medarbetares agerande.
  • Klimatutmaning – Genom att fortsätta ta fram klimatsmarta produkter, öka konsumentmedvetenheten och förbättra vår egen energieffektivitet, strävar Electrolux efter att minska koldioxidavtrycken från produkter och affärsverksamhet.
  • Ansvarsfulla inköp – Electrolux implementerar uppförandekoden i hela leverantörskedjan.
  • Omstrukturering – Electrolux använder ett öppet och transparent tillvägagångssätt för beslut som påverkar berörda under omstrukturering.

Dow Jones Sustainability Indexes lanserades 1999 och mäter de finansiella prestationerna hos de ledande hållbarhetsdrivna företagen i världen. Baserat på samarbetet med Dow Jones Indexes och Sustainable Asset Management (SAM), ett oberoende kapitalförvaltningsbolag baserat i Zürich, ger indexen tillförlitliga och objektiva riktmärken till placerare som förvaltar portföljer med fokus på hållbarhet. Indexen följer ett bäst-i-klassen-förhållningssätt och omfattar ledande bolag inom hållbarhet från alla branscher på en global och regional nivå. Bedömningen grundar sig på kriterier så som bolagsstyrning, riskhantering, varumärkesbyggande, klimatstrategier, leverantörsstandarder och arbetsvillkor.

Mer information om indexet: www.sustainability-indexes.com och www.electrolux.com/sustainability

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.