Electrolux håller Kapitalmarknadsdag

Electrolux ledning kommer under dagens kapitalmarknadsdag att presentera delar av koncernens strategi, som inkluderar fortsatt fokus på kostnadseffektivitet och satsningar för att nå en tillväxt på mer än 4 procent per år. Ledningen kommer också att beskriva framstegen inom koncernens globala initiativ, vilka beräknas ge årliga besparingar på cirka 2,0-2,5 miljarder kronor från och med 2015.

Dagens presentationer kommer att belysa det årliga organiska tillväxtmålet på mer än 4 procent och hur det ska uppnås. Erfarenheter kommer även att delges från Latinamerika där Electrolux fördubblat sin värdemarknadsandel i Brasilien mellan åren 1999 och 2009.

Dessutom kommer ledningen att ge en presentation som fokuserar på införandet av globala initiativ, vilka inkluderar globala funktioner för forskning och utveckling, tillverkning och inköp inom Electrolux organisation för vitvaror. Genom globala initiativ ska Electrolux ytterligare minska kostnaderna genom att dra fördel av sin globala styrka och räckvidd. Detta ska uppnås genom att tillvarata synergier, öka modulariseringen och optimera de globala inköpen. Initiativen beräknas ge besparingar på cirka 2,0-2,5 miljarder kronor per år med fullt genomslag från och med 2015, vilket kommer att bidra till att bibehålla Electrolux konkurrenskraft. Kostnaderna för dessa globala satsningar beräknas till cirka 500 miljoner kronor per år under 2011 och 2012.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.