Electrolux Group Sustainability Report 2023: Gaser med hög global uppvärmning fasades ut från 97% av produkter med kylmedel

I slutet av 2023 hade 97% av produkterna med kylmedel från Electrolux Group övergått till att innehålla  gaser med låg uppvärmningspotential. Det resulterade i ett erkännande i FN-initiativet Cool Coalitions senaste rapport om kylbranschen [1]. Detta är bara en av höjdpunkterna från Electrolux Groups Hållbarhetsrapport 2023.

 • 60% av all energi som användes i bolagets verksamhet 2023 kom från förnybara källor.
 • Den globala non-profit organisationen CDP gav Electrolux Group betyget ”A”, dels för sitt egna arbete med klimatförändringar, dels för sitt engagemang för klimatförändringar hos bolagets leverantörer, samt ”A-” för vattenförvaltning.
 • De mest energi- och vatteneffektiva produkterna stod för 29% av de sålda enheterna totalt och 38% av företagets bruttovinst 2023.

I början av 2024 fick Electrolux Group sitt andra vetenskapsbaserade klimatmål godkänt av Science-Based Targets initiative, efter att ha uppnått det första målet tre år före plan. Det nya målet syftar till att minska företagets direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten (scope 1 och 2) med 85% och att minska absoluta scope 3 utsläpp med 42% mellan 2021 och 2030. Utöver användningen av sålda produkter inkluderar det nya scope 3 målet även utsläpp från material, transport av produkter och tjänsteresor. Målet är i linje med Parisavtalet som syftar till att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till 1,5°C under detta århundrade för att undvika de allvarligaste effekterna av klimatförändringar.

”Våra prestationer inom hållbarhet under 2023 och vårt nya vetenskapsbaserade klimatmål som godkändes 2024 visar att vi tillsammans fortsätter att bygga ett bättre företag, ta fram bättre lösningar och möjliggöra en bättre livsstil”, säger Elena Breda, hållbarhets- och teknologichef på Electrolux Group. ”Det visar på styrkan i de kombinerade perspektiven; människa, planet och verksamhet”.

Övriga höjdpunkter i Hållbarhetsrapporten 2023

Better Company

 • Målet på 3 miljoner måltidsdonationer uppnåddes sju år före plan av Electrolux Food Foundation.
 • 98% av våra viktigaste 361 leverantörer svarade på CDP Supply Chain Program
 • Bättre processer implementerades för att säkerställa mänskliga rättigheter bland anställda och i leverantörskedjan.

Better Solutions

 • ColourCare tvättmaskiner kan hjälpa konsumenter att använda upp till 30% mindre energi jämfört med den lägsta tröskeln för att uppnå bästa energiklass i Europa.
 • Laundry tower i Nordamerika var koncernens första staplade erbjudande som blev Energy Star-certifierat.

Better Living

 • AirFry-funktionen i ugnar kan hjälpa konsumenter att minska förbrukningen av fett vid matlagning med upp till 70% jämfört med traditionell tillagning. [2]
 • SteamCare systemet låter konsumenter fräscha upp sina kläder med upp till 90% mindre vatten och 30% mindre energiförbrukning jämfört med en komplett tvättcykel. [3]
 • Sex produkter för välbefinnande i hemmet vann Red Dot- och iF Design-priser.
 • 2023 lanserade Electrolux Group ett nytt inbyggt kylskåp som kan hjälpa konsumenter att minska sitt matsvinn med upp till 28%. [4]

Klimatmål

 • Utsläpp av växthusgaser från egna verksamheten (scope 1 och 2) minskade med 33% sedan 2021.
 • Utsläpp av växthusgaser från sålda produkter (scope 3) minskade med 28% jämfört med 2021.

Läs Electrolux Group Hållbarhetsrapport 2023 och den kortare versionen In Brief här: Sustainability – Electrolux Group

[1] Cooling suppliers: A stocktake on the path to Net Zero | The Carbon Trust
[2] Tester utförda av en nutritionist med 800 g frysta pommes frites, där man jämför konventionell fritering (med 1800 ml sojabönolja) och beredning med hjälp av airfry-funktionen i OE9XB inbyggd ugn (utan tillsats av olja). Resultatet visade en minskning av kalorier med 33,9% och 68,7% minskning av fett vid tillagning i airfry-funktionen i OE9XB-modellen.
[3] Baserat på ett internt test av vattenförbrukning som jämför SteamRefresh med ett fullständigt tvättprogram 30°C Delicate program vid 1 kg belastning.
[4] Jämfört med 500 ColdSense-kylskåpet och baserat på externa tester av varaktigheten av ätbarhet av mjuk ost och kokt skinka lagrad på hyllor. Resultaten kan variera beroende på typ av mat. Uppskattad potentiell minskning av matsvinnet endast baserat på produktens prestanda och inte med hänsyn till användarbeteende

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.