Electrolux förvärvar ledande tillverkare av varmvattenberedare i Sydafrika

Electrolux har tecknat avtal om att förvärva Sydafrikas ledande tillverkare av varmvattenberedare, Kwikot Group (Kwikot Proprietary Limited med dotterbolag), med ett totalt enterprise value om 3,18 miljarder rand (cirka 2 miljarder kronor). Förvärvet breddar Electrolux utbud inom produktlinjen Home Comfort och skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt i Afrika.

Kwikot hade en försäljning på 1,13 miljarder rand (cirka 730 miljoner kronor) och en rörelsemarginal på över 20% under senaste räkenskapsåret, per 30 juni 2016. Med omkring 800 anställda kommer förvärvet att stärka Electrolux närvaro i regionen väsentligt. Bolaget, som är privatägt, är baserat i Johannesburg där det också har tillverkning och huvudlager. Produkterna inkluderar större elektriska och soldrivna varmvattenberedare, såväl som värmepumpar, förbrukningsvaror och tillbehör. Försäljningen sker huvudsakligen i Sydafrika med grannländer.

”Det här förvärvet ger Electrolux helt nya utvecklingsmöjligheter i södra Afrika, tack vare det kompletterande produktutbudet och tillgången till viktiga kundsegment. Vi får också ett starkt distributionsnätverk i regionen som stöttar även våra andra produktkategorier”, säger Dan Arler, chef för Electrolux Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika. ”Förvärvet passar utmärkt in i vår strategi för lönsam tillväxt. Det breddar Electrolux utbud och kompetens inom produkter för bättre inomhusluft och vattenbehandling. Vi får nu ett komplett sortiment varmvattenberedare vilket kommer hjälpa till att driva vår fortsatta tillväxt och lönsamhet”.

Electrolux säljer för närvarande små och medelstora varmvattenberedare i norra Afrika.

Förvärvet är villkorat av att berörda myndigheters godkännanden ges senast den 30 juni 2017.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.