Electrolux förvärvar amerikansk tillverkare av produkter för grönyteskötsel Bluebird International Inc

(ELUX) Husqvarna ett bolag inom Electrolux-koncernen har förvärvat Bluebird International Inc., ett amerikansk företag som tillverkar och marknadsför produkter för grönyteskötsel.

Bluebird, som omsätter cirka USD 18 miljoner är beläget i Denver, Colorado och har 75 anställda. Företaget kommer att integreras i Husqvarnas amerikanska verksamhet.

”Husqvarna erbjuder ett brett sortiment av bärbara produkter för park- och trädgårdsskötsel. Bluebird, vars produktlinje omfattar vertikalskärare, luftare och grässåddmaskiner, blir ett bra komplement till den nuvarande produktlinjen som är ett resultat av förvärvet av Yazoo/Kees förra året. Förvärvet kommer att ge Husqvarna en stark position på en expanderande marknad för grönyteskötsel,” säger Bengt Andersson, VD, Husqvarna.

Husqvarna har ett av världens mest omfattande sortiment av utrustning för skogs -och trädgårdsskötsel, omfattande produkter för de flesta applikationer och för alla årstider, designade för professionella och andra krävande användare. Husqvarna finns representerat i hela världen genom dotterbolag, partnerskap och 17 000 återförsäljare.

For further information contact:
Anders Ströby, 031-94 90 09