Electrolux förstärker sin organisation för innovation och marknadsföring

För att påskynda genomförandet av kärnstrategin baserad på innovativa produkter, investeringar i Electroluxvarumärket och en konkurrenskraftig kostnadsposition, tillkännager Electrolux utnämningar i koncernledningen. Dessa utnämningar kommer att göra det möjligt för koncernen att snabbare utveckla nya produkter och att fortsätta utnyttja sin globala styrka.

Jonas Samuelson utses till Chief Operations Officer och chef för Global Operations inom Vitvaror

Utöver sitt nuvarande ansvar som ekonomi- och finansdirektör, efterträder Samuelson Keith McLoughlin i dennes tidigare roll som Chief Operations Officer och chef för Global Operations inom Vitvaror. Samuelson kommer att fortsätta rapportera till VD och ingå i koncernledningen.

Jan Brockmann utses till Chief Technology Officer

Jan Brockmann utses till Chief Technology Officer med globalt ansvar för koncernens teknikutveckling. Brockmann kommer att rapportera till VD och ingå i koncernledningen. Rollen som Chief Technology Officer är en ny position inom Electrolux, skapad för att ytterligare stärka företagets innovationskraft.

MaryKay Kopf utses till Chief Marketing Officer

MaryKay Kopf, som för närvarande är ansvarig för marknadsföring inom Electrolux Vitvaror Nordamerika, kommer i sin roll som Chief Marketing Officer att ansvara för koncernens varumärken, marknadsföring och design. Kopf kommer att rapportera till VD och ingå i koncernledningen.

”De nya utnämningarna kommer att göra det möjligt för Electrolux att påskynda innovationsarbetet inom produktutveckling och på varumärkesområdet”, säger Keith McLoughlin, VD och koncernchef i Electrolux. ”Genom att utnyttja vår globala storlek och omfattning kommer vi snabbare att ta innovationer till marknaden.”

Dessa utnämningar gäller från den 1 februari 2011. Mer information om Electrolux koncernledning finns på https://www.electroluxgroup.com/en/group-management-539/

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.