Electrolux emitterar gröna obligationer

Electrolux har idag tagit upp två obligationslån inom sitt ramverk för gröna obligationer. Bolaget lånar totalt 2 miljarder kronor som öronmärks för klimatinvesteringar och andra projekt med miljömässiga fördelar.

“Med den här emissionen fortsätter vi stärka kopplingen mellan vår hållbarhetsambition och vår finansieringsstrategi. Det speglar vårt engagemang att fortsätta vara en branschledare inom hållbarhet, och är en bekräftelse på våra framgångar inom hållbarhetsområdet,” säger Vanessa Butani, Electrolux hållbarhetschef.

Obligationslånen emitteras den 24 februari 2022 med förfallodag 24 februari 2027. Det ena obligationslånet uppgår till 750 miljoner kronor och löper till fast ränta med en årlig kupong på 1,705%. Det andra obligationslånet uppgår till 1 250 miljoner kronor och löper till rörlig ränta.

Obligationerna emitteras under Electrolux befintliga Euro Medium Term Note program, EMTN och bolagets ramverk för gröna obligationer. Erhållna medel kommer att användas för finansiering eller refinansiering av kvalificerade gröna tillgångar, vilka definieras av ramverket.

Obligationerna kommer att noteras på Luxemburg-börsen.

Detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionerna finns här på koncernens hemsida. Läs mer här om ramverket för gröna obligationer.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.