Electrolux branschledare i Dow Jones globala hållbarhetsindex

Electrolux har inkluderats i det välrenommerade hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) för 2014, och behåller sin position som branschledare i kategorin Household Durables för åttonde året i rad. Electrolux inkluderades också i DJSI Europe i denna årliga revidering, som publiceras av RobecoSAM.

”Hållbarhet är en central del av Electrolux strategi. Vi vet att konsumenter anser att energieffektivitet är en viktig fråga för hushållsprodukter. Därför är vi särskilt stolta att ha fått den högsta poängen i branschen för våra insatser kring miljöfrågor”, säger Henrik Sundström, hållbarhetschef på Electrolux. ”Vi är också mycket glada att Electrolux rankades så högt för sin uppförandekod, samt för styrningssystem för innovation och leveranskedjan.”

DJSI World inkluderar de 10% av världens 2 500 största företag som anses vara ledande ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Electrolux är det enda företaget i kategorin Household Durables som kvalificerat sig till DJSI World, och har ingått i DJSI sedan indexen skapades 1999.

Dow Jones hållbarhetsindex gör det möjligt för placerare att väga in hållbarhetsbedömningar i portföljerna samtidigt som de ger företagen en effektiv plattform för att fokusera på hållbarhet. För mer information om detta se www.sustainability-indices.com.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.